JOIN OUR MAILING LIST
Vernuwing!

Ons werk aan 'n nuwe baadjie dus vra ons u om geduldig te wees, die webwerf sal binnekort weer reg wees en sommer baie inligting bevat en nuut lyk. Dankie vir al die persone wat deel gehad het aan ons uitreikings deur die jare. Ons glo dat die Heilige Gees die saadjies sal laat groei...... 

Rev 22:12  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
 

Doel:

Gratis Christelike DVDs

Verkondig Bybelse Waarheid

Vergete beginsels deur wêreld

versaak heraangespreek

 

 
 

For our English readers, please go to www.figtreeministries.co.za .

Dink u ook dat Jesus Christus se koms naby is? Is u ook deel van die groeiende getal mense wat Jesus se koms verwag? Wat gee ons die gedagte? Vra diegene wat so sê, en jy kry antwoorde soos: Kyk al die oorloë, na al die siekte en pestilensie wat deesdae uitbreek, al die hongersnood wat daar in die wêreld is. Om nie eers van al die aardbewings te praat nie! Ons is geensins bewus van die aantal aardbewings wat die afgelope week (Week 3-9Jul) plaasgevind het nie! Volg gerus die skakel na aardbewings en sien vir uself die lys van die afgelope week se aardbewings wat 5 of meer op die Richterskaal aangetoon het, of volg die skakel direk na die USGS se webtuiste.

Vir nog interessante inligting oor vloede, storms, plae ens. gaan gerus na die webwerf van HEWS.

Maar vriende, dit is maar net indikasies. In Matt 24:8 sê Jesus: "Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte." As ons na die Griekse vertaling van smarte kyk, sien ons Jesus het die woord "odin" gebruik, wat eintlik uit Grieks "geboortepyne" beteken. Hieruit kan ons dus aflei dat die tekens soos genoem deur Jesus nie sy koms gaan aandui nie, (hulle kom immers al voor vir duisende jare) maar namate die voorvalle se frekwensie gaan toeneem, gaan ons naderkom aan Sy koms.

Ons weet dat die toenemende voorkoms van dié voorvalle verontrustend is, maar ons almal vergeet skynbaar wat Jesus heel eerste gesê het nadat Hy deur Sy dissipels gevra is: "....en wat is die teken van U koms en van die voleinding van die wêreld?" Jesus se antwoord in Matt 24:4, was: "En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei."

U sal nou vir my sê dat u verseker sal weet wanneer dit 'n vals Christus is, maar sal u weet as dit 'n vals weg na Christus is? Die Duiwel is immers nie gekwel oor diegene wat reeds verlore is nie, maar sy aanslag is teen diegene wat soek na Jesus en diegene wat Jesus reeds gevind het. (Openb 12:17 " En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.")

Vriende, die tyd is min, daar is verskeie profesiëe wat duidelik waarskuwing aan ons gee. In Amos 3:8 lees ons: "Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie." Soos die Ou Testament vol van die profresiëe is van Jesus se geboorte (Messias se eerste koms) so is die hele Bybel vol van die tweede koms van Jesus. Indien u meer inligting hieroor verlang, kontak ons gerus direk sodat ons u van die nodige inligting kan voorsien.

Een feit bly staan: U as Christen moet u gereed maak vir die finale aanslag van die Satan teen die Christendom, en as u nie die Woord van God ken nie, gaan die Satan u op 'n verkeerde weg probeer plaas sonder dat u dit eens weet. Vygeboom Bedieninge se doelstelling is:

1) Om Bybelse waarheid te verkondig. Dit doen ons deur die verspreiding van DVDs en aanbied van kort seminare. (Dit sluit 'n breë reeks onderwerpe in soos oa: Die toestand van die dode, die oordeel, die tweede koms van Christus, die profesiëe van Daniel, die profesiëe in Openbaring, die merk van die Dier, Is die Wet van God aan die kruis vasgenael, en vele meer.)

2) Om die wil van God uit te leef soos in Sy Woord aan ons gegee. Ons kan al die Bybelkennis in die wêreld hê, maar as ons nie leef daarvolgens nie, is ons net 'n leë dop en het ons kennis vir ons geen waarde nie.

As besoeker aan ons webwerf nooi ons u nie net uit om van die gratis DVDs te bestel nie, maar ons nooi u ook hartlik uit om saam met ons deel te hê aan Jesus se laaste opdrag aan ons: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Mat 28:19

Vir meer inligting oor Vygeboom Bedieninge, volg asb. die skakel na Meer Oor Ons., 

Ons sien uit daarna om van u te hoor.

Jacques

Klik hier om meer te lees

                                                                                                                                         

Rev 22:12  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.

 

Doel:

Gratis Christelike DVDs

Verkondig Bybelse Waarheid

Vergete beginsels deur wêreld

versaak heraangespreek

 

 
 

For our English readers, please go to www.figtreeministries.co.za .

Dink u ook dat Jesus Christus se koms naby is? Is u ook deel van die groeiende getal mense wat Jesus se koms verwag? Wat gee ons die gedagte? Vra diegene wat so sê, en jy kry antwoorde soos: Kyk al die oorloë, na al die siekte en pestilensie wat deesdae uitbreek, al die hongersnood wat daar in die wêreld is. Om nie eers van al die aardbewings te praat nie! Ons is geensins bewus van die aantal aardbewings wat die afgelope week (Week 3-9Jul) plaasgevind het nie! Volg gerus die skakel na aardbewings en sien vir uself die lys van die afgelope week se aardbewings wat 5 of meer op die Richterskaal aangetoon het, of volg die skakel direk na die USGS se webtuiste.

Vir nog interessante inligting oor vloede, storms, plae ens. gaan gerus na die webwerf van HEWS.

Maar vriende, dit is maar net indikasies. In Matt 24:8 sê Jesus: "Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte." As ons na die Griekse vertaling van smarte kyk, sien ons Jesus het die woord "odin" gebruik, wat eintlik uit Grieks "geboortepyne" beteken. Hieruit kan ons dus aflei dat die tekens soos genoem deur Jesus nie sy koms gaan aandui nie, (hulle kom immers al voor vir duisende jare) maar namate die voorvalle se frekwensie gaan toeneem, gaan ons naderkom aan Sy koms.

Ons weet dat die toenemende voorkoms van dié voorvalle verontrustend is, maar ons almal vergeet skynbaar wat Jesus heel eerste gesê het nadat Hy deur Sy dissipels gevra is: "....en wat is die teken van U koms en van die voleinding van die wêreld?" Jesus se antwoord in Matt 24:4, was: "En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei."

U sal nou vir my sê dat u verseker sal weet wanneer dit 'n vals Christus is, maar sal u weet as dit 'n vals weg na Christus is? Die Duiwel is immers nie gekwel oor diegene wat reeds verlore is nie, maar sy aanslag is teen diegene wat soek na Jesus en diegene wat Jesus reeds gevind het. (Openb 12:17 " En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.")

Vriende, die tyd is min, daar is verskeie profesiëe wat duidelik waarskuwing aan ons gee. In Amos 3:8 lees ons: "Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie." Soos die Ou Testament vol van die profresiëe is van Jesus se geboorte (Messias se eerste koms) so is die hele Bybel vol van die tweede koms van Jesus. Indien u meer inligting hieroor verlang, kontak ons gerus direk sodat ons u van die nodige inligting kan voorsien.

Een feit bly staan: U as Christen moet u gereed maak vir die finale aanslag van die Satan teen die Christendom, en as u nie die Woord van God ken nie, gaan die Satan u op 'n verkeerde weg probeer plaas sonder dat u dit eens weet. Vygeboom Bedieninge se doelstelling is:

1) Om Bybelse waarheid te verkondig. Dit doen ons deur die verspreiding van DVDs en aanbied van kort seminare. (Dit sluit 'n breë reeks onderwerpe in soos oa: Die toestand van die dode, die oordeel, die tweede koms van Christus, die profesiëe van Daniel, die profesiëe in Openbaring, die merk van die Dier, Is die Wet van God aan die kruis vasgenael, en vele meer.)

2) Om die wil van God uit te leef soos in Sy Woord aan ons gegee. Ons kan al die Bybelkennis in die wêreld hê, maar as ons nie leef daarvolgens nie, is ons net 'n leë dop en het ons kennis vir ons geen waarde nie.

As besoeker aan ons webwerf nooi ons u nie net uit om van die gratis DVDs te bestel nie, maar ons nooi u ook hartlik uit om saam met ons deel te hê aan Jesus se laaste opdrag aan ons: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Mat 28:19

Vir meer inligting oor Vygeboom Bedieninge, volg asb. die skakel na Meer Oor Ons., 

Ons sien uit daarna om van u te hoor.

Jacques

Klik hier om meer te lees

                                                                                                                                         

Terug Terug na bo